השדרנים:
לעמוד התוכנית: נגד כיוון הזיפים

רפי פרסקי דוניה

קלקר האדם הסופר
Shame Yankees
מאה אחוז כותנה מלכודת דבש
Damesfrisor The Grip
סתו בן שחר מחכים בתור
אליזבת הכבש
The Bootsman Modulation (Live)
Italia 90 Funny Bones
Telehealth Taliesin Grid
Rafster Blaster Experience- Bad Moderfxcker
טברנק הימים של ימינו
Lambrini Girls White Van
Audio Out Wait a Minute
Guy Strie – My Way
קלקר יש תולעת בקפה
Sababa 5 Funk #2

שעה שניה:
מחלקת יולדות מחלקת יולדות סגורה
Gan Ganor Little Breaths
Do Nothing Happy Feet
מאוחר למדע אלכסנדר
Shir Frum Something Nice To Say
החפוז המכני משהו מיוחד
Lian Elephant Shooting Dreams
ניר שלמה קסם
עמרי גלוזמן יודעת
גילי אבישי כל אדם
החפוז המכני בת ים
Dana Gavinski My Thoughts
Shame All The People
Stein Revolver
קלקר בירוקרטיה של המוח

נגד כיוון הזיפים 232 – אחיעד לוק 26/02/2023