השדרנים:
לעמוד התוכנית: Ze Rock Porto

Moby – That's When I Reach For My Revolver
MELØ – The One I Love
R.E.M. – Man On The Moon
R.E.M. – The Great Beyond
Itay Mazilo – I Summon Beauty
Grandaddy – Nothin' To Lose
עומר רייטמן – אין לי אף אחד
Johnny Cash – I See A Darkness
King Ropes – Breathing
ג'ני פקמן עם צופית דורי & איגור – אדמה בוערת
Paula Cole – Where Have All the Cowboys Gone? (Live)
Paula Cole – Green Eyes Crying
Battle Mountain and Other Electro-Mechanical Disasters – Angel In The Mud

Ze Rock Porto 65 – אלעד אביגן 27/2/24