רצועה יומית בעריכת מאזיני רדיו זה רוק.
ימים א' – ה' 08:00 – 07:00