השדרנים:

בלוז, רוק, נשמה וכל מה שליאת אוהבת באותו רגע.
התכנית בפגרה לעת עתה.