מטאל ברצף עם מוטי, מחשב השידור הכי מטאליסט בעולם ובן דוד של רוקי