השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר
  1. Mokujin – KINGDOM
  2. Scalar – Guidance
  3. Distorted Harmony – Misguided
  4. Pangéa2.0 – Singularity
  5. Steroid Puppets – Outburst (feat. Nir Nakav and Guy Be'er)
  6. SUBTERRANEAN MASQUERADE – Nomad
  7. Tillian – Reborn
  8. Winterhorde – The Heart of Coryphee
  9. Orpheus Blade – On Madness (LIVE)
על הרוקר בעריכת טל אביטן הירש – 01/10/2023