השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

John Cooper Clarke, Hugh Cornwell- Donna
The Cramps- Goo Goo Muck
Andre Williams- Only Black Men in South Dakota
The Gun Club- The Fire of Love
The Color Field- Pushing Up Daisies
Elvis Costello and the Roots- Wake Me Up
The Black Keys- Wild Child
The Detroit Cobras- Midnite Blues
The Undertones- When Saturday Comes
הזבובים- קרול
Bill Fury- Wonderous Place
Fantastic Negrito- Walking Poor
Half Man Half Biscuit- Evening of Swing
The Psychedelic Furs- Pretty in Pink
Preoccupations- Unconscious Melody
Ty Segall- Feel
זקני צפת- ריקי
Warmdeuscher- Midnight Deeper
Magazine- Thank You

על הרוקר בעריכת יובל ברוש – 02/03/2023