השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Apple In the Razor Blade- Kid Congo & the Pink Monkey Birds
Goin' Out West- Tom Waits
Good- Morphine
A Child's Question August- PJ Harvey
Cenotaph- This Heart
Polacrilex Kid- Protomartyr
Kosmik Musik Pt. 2- Beak
Simple Pleasures- Deus
Parish Chief- David Eugene Edward
Three Hours- John Parish
I Was Gonna Fight Fascism- Soccer 96
Sharivari- The Dirtbombs
Lowdown- Wire
I Sat by the Ocean- Queens of the Stone Age
The Modern World- The Jam
Where the Rhythm Takes You- Makin' Time
I Can Hear the Grass Grow- The Move
The Mods Are Back in Town- The Mads

על הרוקר בעריכת יובל ברוש – 02/08/2023