השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Alice in chains nutshell
Bread everything i own
Roug n bones skin
Ccr long as i can see the light
Elton john- dont let the sun go down on me
Scorpions neon nights
צביקה פיק נאסף תשרי
Alter bridge in loving memory
Shinedown simple man
Black stone cherry things my father said
אפרת גוש לראות את האור
דני ליטני אבא סיפור
Santana samba pa ti
Staind something to remind you

על הרוקר – חביב ארבל 02/10/2022