השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר
על הרוקר בעריכת חביב ארבל – 3/3/24