השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Rownald S Howard – The Golden Age of Bloodshed
Grinderman – Set Me Free
Joe Lally – What Makes You
Lard – Forkboy from Natural Born Killers
Pigs X7 – GNT
John Cale – Vigilante Lover
Algiers – 73%
The Cool Greenhouse – Landlords
Kim Gordon – It's Dark Inside
The Soft Moon – Breath the Fire
Nine Inch Nails – Only
Mad Villain etc. – Rainbows
Nuha Ruby Ra – Fetish 2 Forget
Kid Congo and the Pink Monkey Birds – La Llarona
Xiu Xiu – Mousey Toy
Q Lazzarous – Goodbye Horses

על הרוקר בעריכת יובל ברוש – 3/4/24