השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר
על הרוקר בעריכת חביב ארבל – 4/4/24