השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר
על הרוקר – דורון חריר 05/01/2023