השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Mad Season – Wake Up
Malfunkshen – Jezebel Woman

Screaming Trees – Alice Said

U-Men – Gila

Mudhoney – Touch Me I’m Sick

Chris Cornell and Douche Bag – Excerpt from Interview at Pink Pop ‘92

Soundgarden – All Your Lies

Green River – Swallow My Pride

TAD – Grease Box

Nirvana – School

Alice in Chains – We Die Young

Pearl Jam – Breath

Temple of the Dog – Times of Trouble

Chloe Dancer/Crown of Thorns – Mother Love Bone

Right Turn – Alice Mudgarden

על הרוקר בעריכת עלי שמשוני – 05/09/2023