השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר
על הרוקר בעריכת חביב ארבל – 6/6/24