השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Putrid Pile – Whore Annihilation 2016 1

BRING ME THE HORIZON – The Comedown 2008 2

Slaughter To Prevail – Baba Yaga 2021 3

Upon A Burning Body – "A New Responsibility 2022 4

Chelsea Grin – Playing with Fire 2014 5

Carnifex – Lie to my face 2007 6

SUICIDE SILENCE – Unanswered 2007 7

NECROPHOBIC – Blinded By Light, Enlightened By Darkness 2006 8

NILE – "Execration Text 2002 9

suffocation Infecting the Crypts 1991 10

Carcass – Heartwork 1993 11

ENTOMBED . Blessed Be 1991 12

VADER – Helleluyah (God Is Dead 2006 13

Napalm Death – Breed to Breathe 1997 14

IMMORTAL Unsilent Storms In The North Abyss 1993 15

Satyricon – KING 2016 16

DIMMO BORGIR BURN IN HELL COVER TWISTED SISTER 2001 17

על הרוקר – האק אלימלך 08052023