השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Slipknot – Before I Forget

סינגפור – אני כבר לא זוכר

Curtis Stigers – Remember

Fall Out Boy – Thnks Fr Th Mmrs

נדב בונדר – האם את זוכרת

Bare Dreams – I Cannot Forget

Metallica – The Memory Remains

כוורת – זוכר לא זוכר

Mudvayne – Forget to Remember

רחל ירון – זיכרון

Korn – Forgotten

אביב גדג' – עיר בלי זיכרון

Skid Row – I Remember You

טיפקס – אל תשכחי לזכור אותי

Slipknot – Dead Memories

על הרוקר בעריכת אורי ענבי 9/4/24