השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Boot Camp – Soundgarden
Am I Inside – Alice in Chains
Disarm – Smashing Pumpkins
וידוי – יהודית רביץ וידוי
אהוב יקר – רונית שחר
מחכה לו – דנה ברגר
רואה לך בעיניים – אתי אנקרי
Jane Says – Jane’s Addiction
נפלת חזק – איפה הילד?
Heart-Shaped Box – Nirvana
Deep – Pearl Jam
Four Walled World – Temple of the Dog
Self Esteem – The Offspring
Just a Girl – No Doubt

על הרוקר – עלי שמשוני 08/11/2022