השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Grandmas House – Body 1

Iggy Pop – Frenzy 2

Starcrawler – She Said 3

THE BOBBY LEES "Monkey Mind 4

WITCH FEVER – Bloodlust 5

Osees – Funeral Solution 6

Neila Invo – Alienation 7

The Chats Panic Attack 8

PVA Untethered 9

BOB VYLAN BIG MAN 10

STONE – Waste 11

Greg Puciato – No More Lives to Go 12

DEAD CROSS Reign of Error 13

Frank Carter & The Rattlesnakes – The Drugs 14

Acidez – In Punk We Thrash 15

cancer bats lonely bong 16

CAVE IN – Blood Spiller 17

WEDNESDAY 13 – You're So Hideous 18

Bloodywood – Dana Dan 19

KORN WORST IS ON THE WAY 20

על הרוקר – אבנר מיודק 10/11/2022