השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר
על הרוקר בעריכת חביב ארבל – 12/5/24