השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

01-Renaissance- Cold Is Being
02-Pink Floyd- Hey You
03-Alan Parsons Project-The Eagle Will Rise Again
04-Illusion-Isadora
05-Lobo-I'd Love You To Want Me
06-Tanita Tikaram – I Think Of You
07-Ken Hensley- Romance
08-The Colourfield – Windmills Of Your Mind
09-Annie Haslam- Pool of Tears
10-Belly – Sweet Ride
11-Camel- Long Goodbyes
12-King Crimson -Epitaph
13-ELP- C'est La Vie
14-Jim Morrison & The Doors- The Severed Garden (Adagio)

על הרוקר – ריגור מורטיס 12/09/2021