השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

1 – Chris Cornell – Arms Around Your Love (2007)
2 – Deep Purple – Nothing at All (2020)
3 – Extreme – Other side of the rainbow (2023)
4 – Foo Fighters – Hearing Voices (2023)
5 – Grandaddy – The Crystal Lake (2000)
6 – Killers – Mr. Brightside (2004)
7 – Red Hot Chili Peppers – Dani California (2006)
8 – Muse – Starlight (2006)
9 – Pearl Jam – Sirens (2013)
10 – Placebo – Beautiful James (2022)
11 – Snow Patrol – Crack the Shutters (2008)
12 – Suede – She Still Leads Me On (2022)
13 – Weezer – This Is Such a Pity (2005)
14 – My Morning Jacket – Off The Record (2005)

על הרוקר בעריכת שמגר בר חמא – 17/1/24