השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

1 John Frusciante – The Past Recedes (2004)
2 Jethro Tull – Living In The Past (1972)
3 Iron Maiden – Days Of Future Past (2021)
4 Future Of The Left – My Gymnastic Past (2007)
5 Embrace – Past (1987)
6 Pearl Jam – Present Tense (1996)
7 Radiohead – Present Tense (2016)
8 נקמת הטרקטור – העתיד (1995)
9 גבריאל בלחסן – עתיד (2010)
10 משינה – עתיד מתוק (1985)
11 The Black Angels – History of the Future (2022)
12 The Kills – Future Starts Slow (2011)
13 Frankie and the Witch Fingers – Futurephobic (2023)
14 The Jansen – No Future (2020)
15 Future Tense – Good Luck Charm (2023)
16 Brant Bjork – The Future Rock (We Got It) (2010)
17 Wild Flag – Future Crimes (2018)
18 Alan Silvestri – Back To The Future (1985)

על הרוקר בעריכת אור מזרחי – 18/3/24