השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר
על הרוקר בעריכת רועי אפרתי – 18/4/24