השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

MaidaVale – (If You Want The Smoke) Be The Fire

The Well – Trespass

Baroness – Isak

Truckfighters – The 1

Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs – Reducer

1000mods – Electric Carve

Lowrider – Caravan

Samavayo – Sirens

Witchcraft – Deconstruction

Enigma Experience – The Zone

Steak – Coke Dick

Polymoon – Helicaling

Spirit Adrift – Supernaut

על הרוקר – אור מזרחי 18/07/2022