השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

טריפולי – הלך רוח

פרי הדמיון – חיים בצל המוות

Oceans On Orion – Tomorrow's Rain

Any –  זה המצב     

טל זהר דוד – אויב

David Carmel – Play Some Rock 'N' Roll

Vini Vicious – Fuzzy

אות כבוד – נמצא האושר

Unservant – Emily

Mindset – My Word

the Fullbug – All Black

Twisted Mind – Long Live Rock & Roll

עומר רייטמן – חיים אחרים

TALON – Hold On

GreenblacK – Let Go

על הרוקר – אופיר עמר 20/12/2022