השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Deep purple king of dreams

Dogeatdog whos the king

Avenged sevenfold hail to the king

blue murder valley of the kings

Megadeth kill the king

bb king- riding with the king

Zayne wolf king

White plains – when you are a king

Axel rudi-temple of the king

Metallica king of pain

Iron maiden king of twilight

על הרוקר בעריכת חביב ארבל – 21/05/2023