השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

1 The Nomads – I'm 5 Years Ahead of My Time (1967)
2 Les Big Byrd – I used to be lost but now i'm just gone (2022)
3 Domkraft – Slowburner (2023)
4 Truckfighters – Desert Cruiser (2005)
5 The International Noise Conspiracy – The Reproduction Of Death (2000)
6 Fireside – Dos (1997)
7 Viagra Boys – Milk Farm (2023)
8 The Hives – The Way The Story Goes (2023)
9 Unwound – Demolished (1995)
10 GOAT – Queen of the Underground (2021)
11 The Vicious – Alienated (2008)
12 Electric Hydra – Grab What's Yours (2020)
13 HUANASTONE – Bad Blood (2020)
14 Snuffed by the Yakuza – Behold the Power of Evil at Work (2020)
15 Siena Root – As We Return (2009)
16 The Leather Nun – Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (1987)

על הרוקר בעריכת אור מזרחי – 22/1/24