השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Five Seconds Peeping Tom
Five Minutes Alone Pantera
In My Darkest Hour Megadeth
The Day I Tried To Live Soundgarden
All That Remains Two Weeks
Lovage Book of the Month
Year of the Tiger Myles Kennedy
Decades Joy Division
Probot Centuries of Sin
New Millenium Cyanide Christ Meshuggah
עידן האלוהים היהודים
Time Pink Floyd

על הרוקר – מיכאל קוגן 23/02/2022