השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

טל פרידמן – בוקר עלה וזה נפלא

כלבי פבלוב – אין כאן תחנות

Burton Badman – A Life Invisible

הכל בגלל ג'ני – במחיר לא ידוע

David Carmel – Running

הפיל הכחול – הר

אוזי זולטק – חלולה

נדב בונדר – תמימות

Sarit Kleinman – Scared

David Carmel – The Retarded I Am

The Autistic Guitarist – Full of Emptiness(Mordi feat. Avi Shabat)

Jericho – Deepest Love

Ninet Tayeb – Who Is Us

זוהר אסא – לא נותר דבר

Itay Mazilo – Hey Child!

על הרוקר – אופיר עמר 23/10/2022