השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

01-Eddie Vedder – The Wolf
02-Eddie Vedder – Better Days
03-Pearl Jam – Sirens
04-Pearl Jam – Crazy Mary
05-Pearl Jam – Wasted Reprise
06-Eddie Vedder- Broken Heart
07-Eddie Vedder – Far Behind
08-Pearl Jam – Comes Then Goes
09-Pearl Jam – Let Me Sleep
10-Pearl Jam – Thumbing My Way (Live)
11-Pearl Jam – Hold On
12-Pearl Jam – Amongst the Waves
13-Eddie Vedder- My City of Ruins (Bruce Springsteen Cover)
14-Pearl Jam- Light Years
15-Pearl Jam – Black (Live)

על הרוקר בעריכת ענבל צח – 23/12/2023