השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

יהודית רביץ ויוני רכטר – נעימת פתיחה
שי צברי – אל תפחד
דניאל רובין – כלום לא עובר על ידי
אלון עדר ולהקה – דרך הזהב
נדב הולנדר – יומבו
מאיה בלזיצמן ומתן אפרת – אדם בתוך עצמו
איתי פרל – ברכה אקו-לוגית
איה כורם ואדם בן אמיתי – רק אהבה
ענת מלמוד ולירון אטיה – אין אמת אחת
נונו – כשהשמש שוב
ג'יין בורדו – לא לבד
מוניקה סקס ועלמה גוב – העץ יחיה
יוגב גלוסמן – אתה כולם
רועי ריק – דורי, שיר ערש זמני
קצת אחרת – שיר בין ערביים
נורית גלרון – השיר על הארץ

על הרוקר בעריכת יובל אדלר – 24/1/24