השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Terence Trent D’Arby DELICATE 1993 1

HOUSE OF PAIN – on point 1994 2

PSEUDO ECHO FUNKYTOWN COVER Lipps Inc 1985 3

babylon zoo – animal army 1995 4

Mr. Wendal – Arrested Development 1992 5

POP WILL EAT ITSELF -Def.Con.One 1987 6

Joe Dolce – Shaddap You Face 1981 7

ELASTICA – Line Up 1995 8

9 DMX – X Gon' Give It To Ya 2002

EMF – Long Summer Days 1991 10

chiefs-of-relief-freedom-to-rock 1988 11

CARTER USM- Anytime Anyplace Anywhere 1991 12

13 Double – The Captain Of Her Heart 1985

Jesus Jones – Real Real Real 1991 14

Inspiral Carpets – This Is How It Feels 1990 15

JAMIROQUAI -Too Young to Die 1993 16

על הרוקר בעריכת אבנר מיודק – 24/3/24