השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

KHEMMIS – In The Pines COVER LEAD PONY 2023 1

SCOWL Shot Down 2024 2

NEBULA Anything from You 2002 3

The Devil's Trade Your Own Hell 2018 4

GGGOLDDD "Notes On How To Trust 2022 5

Hrafngr?mr – ?vinr 2020 6

SAINT AGNES Body Bag 2023 7

Eihwar – Berserkr 2023 8

SHOW ME THE BODY arcanum 2019 9

RENDEZ VOUS – SUPERIOR STATE 2018 10

EIGHT SINS – ACID HOLE 2023 11

Shining – I Won't Forget 2013 12

Uuhai – Khar Khulz 2024 13

Harm's Way – Become a Machine 2018 14

The Acacia Strain – Cauterizer 2014 15

Wormrot – Behind Closed Doors 2022 16

IMPERIAL CRYSTALLINE ENTOMBMENT Astral Frost Invocation 2004 17

BLOCKHEADS "Deindividualized 2013 18

על הרוקר בעריכת אבנר מיודק 25/4/24