השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Bob Vylan – Pretty Songs (Ruth)

IDLES – Well Done (Avner)

The Suicide Machines – New Girl (Ruth)

Bad Religion – Suffer (Avner)

Wet Leg – Chaise Longue (Ruth)

Agnostic Front – Liberty (Avner)

Trapped Under Ice – Do It (Ruth)

The Offspring – A Thousand Days (Avner)

Stray From The Path – Fortune Teller (Ruth)

Fugazi – Blueprint (Avner)

Turnstile – Step to Rhythm (Ruth)

Rancid – Spirit of '87 (Avner)

Drug Church – Bliss Out (Ruth)

Refused – Rather Be Dead (Avner)

Angel Du$t – Toxic Boombox (Ruth)

GHB – Sick Boy (Avner)

The Bronx – Superbloom (Ruth)

Dead Cross – Obedience School (Avner)

Descendents – We (Ruth)

Madball – Doc Marten Stomp (Avner)

DARE – Dare2Be (Ruth)

Slayer – I Hate You (Avner)

Slaves – Hey (Ruth)

The Damned – Stab Yor Back (Avner+Idan)

על הרוקר – רות בלייכר 26/01/2022