השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

גרי אקשטיין – קפטן ג'ק 1979

ORPHANED LAND In Propaganda 2018

בויאקה – מסיבויאקה 2001

STASH Inside Job 2022

רם אוריון עם זיו בראשי – אין אותי 2020

KNEES PLEASE Go In Piss 2017

ניר פרידמן סוכריה 1997

SUBSTANCE FOR GOD . The Swan Song 1994

איפה הילד – מה שעובר עלי 1993

Ma'anish – Erasure 2021

ענבל פרלמוטר סיגריות לייט 1998

Betzefer – Down Low 2005

למה אני חי למה לא עשיתי קונטרול אס 2023

MATRICIDE Talking to the Walls 2022

קוקו בלוף והיתושים – בת שבע 1997

Azazel- Amaymon,King of the East 1995

על הרוקר – אבנר מיודק 26/04/2023