השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Sugar Zaza – (למה אני חי?) ? CTRL+Sלמה לא עשיתי

A Security Awareness Parody -(Criminal) Hacker's Paradise (A Parody of "Coolio")

שיר הסייבר – דורי בן-זאב

Cyberattack – Invincible

Sugar Zaza – PSD תשלח לי (שיחת טלפון)

Motionless In White – Cyberhex

Spiceknot – "If You Wanna Breathe My Sulfur"

Cybersecurity Rap Song

Sugar Zaza – מה אתה שולח לי? JPG מה אתה ילד?

"Weird Al" Yankovic – It's All About The Pentiums

The Cybermaniacs – Fun Security Awareness Training – Avoid Phishing Attacks

Amaranthe – Digital World

The Social Media Stalker Song (A Parody of "The Police")

? – שוגר זאזאSEEN אז למה אתה לא עונה אם יש

שוגר זאזא – 日本語バージョン

The Security Awareness Company – Thinkin' 9 to 5 (A Parody of “Dolly Parton”)

!חשיפה ראשונה: יחידת הסייבר הסודית של החמאס – בערך

"Back It Up" – The Security Awareness Company (SAC) | Parody of Taylor Swift

Protect Yer Booty – 2019 National Cybersecurity Awareness Month (NCSAM)

גבעת הסייבר- אנונימיים

ALESTORM – P.A.R.T.Y.

על הרוקר בעריכת רוני תדהר 26/07/2023