השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

FLYLEAF IM SO SICK 1

O.P.M -EL CAPITAL 2

COME ORIGINAL 311 3

CRAZY TOWN TOXIC 4

LIT MY WORST ENEMY 5

DISTURBED VOICES 6

Hoobastank_Crawling_In_The_Dark 7

DEAD BY SUNRISE CRAWL BACK IN 8

ROB ZOMBIE FOXY FOXY 9

DAVEY SUICIDE GENERATION FUCK STAR 10

FINCH LETTERS TO YOU 11

VELCRA MY LAW 12

DROWNING POOL SINNER 13

GUANO APES -No Speech 14

COAL CHAMBER DARK DAYS 15

LINKIN PARK RUNAWAY 16

Rev Theory – Voices 17

nine inch nails – we're in this together 18
על הרוקר בעריכת אינדי אלימלך – 26/12/2023