השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

1. The Mission-Like A Child Again
2. Juliette Lewis-Ghosts
3. Joan Osborne-Pencacola
4. Evan Barlow-If You Care
5. Cruzados-Back To The House That Love Built
6. Jeff Buckley-Forget Her
7. Snowy White-Bird Of Paradise
8. Maya Isacowitz-Is It Alright
9. Soen-River
10. Geva Alon-The Wind Wispers
11. Zakk Wylde-Sleeping Dogs
12. Emma Ruth undle-Shadows Of My Name
13. Guano Apes-Close To The Sun
14. Lunatic Soul-Adrift
15. Skid Row-In A Darkened Room

על הרוקר בעריכת רונן טופר – 27/2/24