השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר
על הרוקר בעריכת פז ברנר – 27/08/2023