השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

1.StormbounD – Altar of Innocence

2. TILLIAN – Frozen Sun

3. Scardust – Arrowhead

4. SHIRAN – The Child

5. Ghost Kill – Heartbreak

6. Orpheus Blade – For Each Man Kills

7. Bronze Honey – Casus Belli 

8. Forcas – Storm

9. CLAPSODRA feat. Kobi Farhi – KORBAN 

10. Nicarus – S.T.S (Zodiac)

11.Srefa – A Dream, Never Ending 

12. Edellom – Time-Delay

על הרוקר בעריכת טל אביטן הירש – 28/5/24