השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

DIMMU BORGIR FEAR AND WONDER 1

American Hi-Fi – Another Perfect Day 2

ARCH ENEMY BEHIND THE SMILE 3

N.E.R.D. rock star 4

MARDUK SUMMER ENDS 5

puddle of mudd Drift & Die 6

Anaal Nathrakh The Supreme Necrotic Audnance 7

Ash – Burn Baby Burn 8

six feet ubder the Day the Dead Walked 9

incubus are you in 10

PIG DESTROYER Body Scout 11

SUM 41 Pain For Pleasure 12

entombed out of heaven 13

Feeder – Just A Day 14

CRADLE OF FILTH No Time to Cry 15

new order Crystal 16

על הרוקר – עידן אלימלך 28/12/2021