השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

1 Tijuana Panthers – Time (2014)
2 Led Zeppelin – Good Times Bad Times (1969)
3 Rare Bird – Times (1969)
4 Jack Johnson – Wasting Time (2003)
5 WITCH – By The Time You Realize (2023)
6 The Black Keys – Strange Times (2008)
7 SubRosa – Borrowed Time, Borrowed Eyes (2011)
8 Portishead – Sour Times (1994)
9 The Third Bardo – I'm Five Years Ahead Of My Time (1967)
10 Blind Melon – Time (1992)
11 The Stooges – Real Cool Time (1969)
12 Queens of the Stone Age – Time And Place (2023)
13 Dead Sara – Timed Blues (2012)
14 Junius – The Time of Perfect Virtue (2014)
15 נקמת הטרקטור – יותר מדי זמן (1995)
16 Baby Huey – Hard Times (1971)

על הרוקר בעריכת אור מזרחי – 30/08/2023