השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר
על הרוקר בעריכת רועי אפרתי – 31/3/24