השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Tommy Guerrero -White sands
The Arcs- Califone interlude
Bnny- Promises
Chuck E Weiss- Tupelo Joe
Mr Airplane – Moanin
Tom Waits – Down down down
Black rebel motorcycle club- Red eyes
Beak – Eggdog
Maruja- thunder
Dog sport- Cylinder
protomartyr- Elimination dances
Anika – he hit me
Smile – dog in the manger
Iggy Pop -Personal Jesus
Ga-20- Dry Run
Wet Leg -Angelica
The Dandy warhols- what we all want
Liminanas etc- Snatcher
Blaine L reininger – What Use

על הרוקר בעריכת יובל ברוש – 7/1/24