השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

The Donnas – Who Invited You 1

GOB FADE UP 2

Hot Milk – I JUST WANNA KNOW WHAT HAPPENS WHEN I'M DEAD 3

choking victim born to die 4

mxpx i'm gonna be 500 miles 5

Courage My Love – Bridges 6

Brody Dalle – Rat Race 7

David Bowie – The Jean Genie 8

DUNE RATS – UP 9

Cancer Bats – Deathsmarch 10

AGNOSTIC FRONT – MY LIFE MY WAY 11

Blatoidea – Without Warning 12

ANTHARAX MADHOUSE 13

Acidez- Camino al Infierno 14

DOA – Fuck You 15

KELLY OSBURNE Shut Up 16

gallows misery 17

על הרוקר בעריכת אינדי אלימלך -10/1/24