השדרנים:
לעמוד התוכנית: Black Star
Black Star 11 – ליאור פיק 26/08/2021