תכנית רדיו חודשית בהגשת ועריכת ליאור פיק, תומך הפטריאון
חמישי 22:00 – 20:00