השדרנים:
לעמוד התוכנית: Black Star
Black Star 10 – ליאור פיק 29/07/2021