השדרנים:
לעמוד התוכנית: Black Star
Black Star – ליאור פיק 27/01/2022